Uranüs Ne Kadar Uzak?

0

Güneş Sistemi’ndeki bize en uzak ikinci ve en soğuk gezegen konumunda bulunan Uranüs’ün, gezegenimiz Dünya ve Güneş’e mesafeleri nedir?

Aslında belli bir yörüngede hareket eden hiçbir cismin birbirlerine olan mesafeleri kesin değildir. Ayrıca gezegenlerin yörüngeleri görsellerde gösterilirken kullanılan iki boyutlu haline aldanmamak gerekir. Çünkü gezegenler iki boyutlu değil, üç boyutlu bir yer değiştirme gerçekleştirirler. Bu nedenle, uzaklıkları düşünürken üç boyutta bir hesaplama gereklidir.

Uranüs’ün Dünya’ya ve Güneş’e olan uzaklığı en iyi şöyle anlatılabilir. Dünya’nın yörüngesini tamamlama süresi ortalama 365 gündür. Uranüs’ün yörünge turunu tamamlama süresi ise, yaklaşık 84 dünya yılı ile ifade edilir. Bu iki büyüklük arasındaki fark düşünüldüğünde, aşağıda vereceğimiz sayıların daha da anlam kazanacağını düşünüyoruz.

Uranüs’ün Dünya’ya Uzaklığı

Belirttiğimiz üzere, Güneş Sistemi içerisindeki cisimlerin sürekli hareket etmesinden dolayı Dünya ile Uranüs arasındaki mesafe günlük olarak değişir. Uranüs ile Dünya arasındaki mesafeyi hesaplamak için uzayın üç boyutlu olduğunu bir kenara bırakarak, Dünya, Uranüs ve Güneş’in düz bir çizgide olduğunu düşünelim. Uranüs, Dünya’ya en yakın konumundayken, Uranüs Dünya’ya uzaklığı sadece 2.57 milyar kilometredir. Öte yandan, Dünya ile Uranüs birbirlerinden en uzak konumlarında bulunurken, Uranüs ile Dünya arasındaki mesafe 3.15 milyar kilometre olur.

Uranüs ile Dünya'nın yörüngelerindeki görünümleri
Uranüs ile Dünya’nın aralarındaki mesafe yörüngeleri ile doğrudan bağlantılıdır.

1781 yılında kesin olarak keşfedilen Uranüs, çıplak gözle görülebilecek cisimler sınırının ötesindedir. Bu yüzden Uranüs’ün keşfi teleskopların modernleşmesinin ardından gerçekleşmiştir.

Uranüs’ün Güneş’e Uzaklığı

Uranüs’ün Güneş’e uzaklığı yaklaşık olarak 2,88 milyar kilometredir. Uranüs yörünge hareketi sırasında Güneş’e mesafeleri en yakın konumunda 2.74 milyar kilometre, en uzak konumunda ise 3 milyar kilometredir. Eğer ki, Uranüs ile Güneş arasındaki mesafe sorulursa, ortalama uzaklık olan 2.88 milyar kilometre doğru cevap olacaktır.

Ortalama olarak Dünya’dan 19 kat daha büyük bir uzaklıkta olan Uranüs gibi gezegenlerin uzaklıkları belirtilirken gökbilimciler, astronomik birim ifadesini kullanırlar. Astronomik birim, AU olarak kısaltılır. Ve 1 AU Dünya’dan Güneş’e olan ortalama mesafeye, yani 150 milyon kilometreye eşittir. Uranüs’ün Güneş uzaklığı astronomik birim ile ifade edilirse, ortalama mesafesi 19.2 AU, en yakın konumu 18.4 AU ve en uzak konumu ise 20.1 AU olacaktır.

UzayCo

Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir

E-posta hesabınız başka kullanıcılar tarafından görülmeyecektir.