Güneş Sistemi’nin Öncesinden Gelen Cisim: Murchison Göktaşı

0

Murchison göktaşı(meteorit), 1969 yılında ismini aldığı Avustralya’nın Murchison kasabasının yakınlarına düşmüştür. Daha sonrasında üzerinde oldukça uzun süreler çalışılan göktaşının, içerisinde Dünya’da olmayan aminoasitlerin de bulunduğu birçok organik bileşeni barındırdığı keşfedilmiştir.

Murchison göktaşı, bileşenlerinden dolayı karbonlu kondrit olarak sınıflandırılır. Aslında bu göktaşı gibi sonrasında keşfedilenler olsa da, en ünlüsü olarak kabul edilir. 1969 yılında gezegenimize girdiğinde, birçok parçaya ayrılması sebebiyle, tek parça olarak bulunmamaktadır. Fakat bütün parçalar birleştirildiğinde 100 kilogramdan fazla bir örnek, içeriğinin kirlenmesine izin verilmeden kısa sürede toplanmıştır.

2010 yılında tekrar ileri teknikler ile incelenen göktaşının yaşı, cismin Güneş Sistemi’nden daha eski olduğunu gösterdi. Ayrıca, Dünyadaki canlı yaşamının da bir meteor sayesinde başladığını düşünen bilim adamları, bu göktaşının Dünya’daki yaşamın başlamasıyla ile ilgili kanıt taşıyıp, taşımadığını da kontrol ettiler. Fakat, içerdiği proteinlerin türü bakımından biyolojik olmayan bir kökene sahip olduğu anlaşıldı.

Murchison Göktaşı - 1969
Murchison meteoritinin incelenen küçük bir parçası (Murchison çok fazla parçaya ayrıldığı ve yaklaşık 13 kilometrekarelik bir alana yayıldığı için, yakın zamana kadar daha ufak parçaları bulunabiliyordu.)

Yapılan araştırma sonucuna göre, göktaşının 70’ten fazla aminoasit ve 14.000’den fazla moleküler bileşik bulundurduğu tespit edildi. Gerek bir canlıya ait olmadığı, gerek ise içeriğindeki bileşenlerin Güneş Sistemi’nden daha yaşlı olmasından ötürü göktaşı hakkında bilim adamlarının düşüncesi şöyle oldu:

Günümüzde artık Yıldızlararası Bulutlarda karmaşık moleküllerin oluşabileceğini ve bu moleküllerin Güneş Sistemi’nin oluşumuyla hayatta kalabileceğini biliyoruz. Bu yüzden, yaşamın Güneş Sistemi dışında başlamadığı, fakat Murchison’a benzer meteorlar tarafından Dünya’ya getirilen organik bileşenlerin, canlı yaşamının başlamasını tetiklemesi olası görünüyor.

Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir

E-posta hesabınız başka kullanıcılar tarafından görülmeyecektir.